Volná místa

Volná pracovní místa

Dotazník uchazeče o zaměstnání

Kontaktní informaceDatum narození

Nástup možný od

Přiložit soubor

(max.5mb)

Kvalifikace

Nejvyšší dosažené vzdělání

Ucházím se o profesi

Předchozí zaměstnání

Další kvalifikace


Seznámil se způsobem ochrany osobních údajů

Informace pro uchazeče o zaměstnání o ochraně osobních údajů


Tímto uděluji společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o. IČ: 25405756, se sídlem: Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov, v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, SOUHLAS se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl/a v dotazníku pro uchazeče a údajů uvedených v mém životopisu a to za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání a zasílání nabídek pracovních pozic. Prohlašuji, že jsem byl Společností řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a o svých právech, že mé osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Společnosti poskytovány dobrovolně.


Databáze uchazečů o zaměstnání slouží výhradně pro účely výběru vhodných kandidátů pro uplatnění ve společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o.