Volná místa

Volná pracovní místa

Dotazník uchazeče o zaměstnání

  Kontaktní informace  Datum narození

  Nástup možný od

  Přiložit soubor

  (max.5mb)

  Kvalifikace

  Nejvyšší dosažené vzdělání

  Ucházím se o profesi

  Předchozí zaměstnání

  Další kvalifikace


  [wpgdprc "Seznámil se způsobem ochrany osobních údajů"]
  Informace pro uchazeče o zaměstnání o ochraně osobních údajů  Tímto uděluji společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o. IČ: 25405756, se sídlem: Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov, v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, SOUHLAS se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl/a v dotazníku pro uchazeče a údajů uvedených v mém životopisu a to za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání a zasílání nabídek pracovních pozic. Prohlašuji, že jsem byl Společností řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a o svých právech, že mé osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Společnosti poskytovány dobrovolně.  Databáze uchazečů o zaměstnání slouží výhradně pro účely výběru vhodných kandidátů pro uplatnění ve společnosti Strojírna Litvínov spol. s r.o.