Кoнтaкты

Strojírna Litvínov spol. s r.o.
IČO 254 05 756

Na Pavlu 2155
436 01 Litvínov
Teлeфoн: +420 476 732 530
E-мэйл: info@strl.cz