Axiální ventilátory

Axiální ventilátory

Navrhujeme a vyrábíme axiální ventilátory do různých provozů, přičemž majoritní část naší produkce axiálních ventilátorů se zaměřuje na ventilátory větších průměrů (od cca 1500 do 4000 mm). Jako příklady lze uvést ventilátory pro chlazení technologické vody v chladicích věžích, ventilátory pro nucenou výměnu vzduchu v průmyslu anebo pro uzavřené dopravní cesty (silniční tunely), kde je kladen důraz na životnost a spolehlivost.

Axiální ventilátory s největšími průměry, které navrhujeme, vyrábíme, dodáváme a instalujeme se nejčastěji využívají v odvětví aerodynamických tunelů. Zde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu, stejnoměrnost a laminární proudění vzduchu za ventilátorem. Dodáváme axiální ventilátory jak pro horizontální (výzkumné aerodynamické tunely) tak pro vertikálních aerodynamické tunely (simulátory volného pádu).