OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ PRO STROJÍRNU LITVÍNOV

Celozávodní dovolená 2.7.-8.7.2018
15.6.2018
Obsluha pásové pily
28.8.2018

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ PRO STROJÍRNU LITVÍNOV

Logo OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

TISKOVÁ ZPRÁVA

STROJÍRNA LITVÍNOV VE FINÁLE  OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ  


PRESTIŽNÍ SOUTĚŽ ÚSPĚŠNÝCH ČESKÝCH FIREM

12.6.2018 – Praha

Strojírna Litvínov získala 3.místo v soutěži OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ v Ústeckém kraji, slavnostní předání ocenění proběhlo 12.června v prostorách Sacre Coeur v Praze. Firmy, které se do této prestižní soutěže dostaly vybírala porota na základě ekonomických výsledků v jednotlivých krajích České republiky. Celkem 85 finalistů vzešlo z 1327 firem, které letos vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Cílem OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ vytvořit platformu, na které se budou moci vzájemně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat. Naší snahou je vždy reagovat na aktuální otázky, které firmy řeší,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ.

Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Odborný výběr finalistů byl proveden hodnocením úrovně jejich hospodaření formou výpočtu Indexu Cribis, který vychází z údajů v účetních závěrkách doplněných o důležité nefinanční ukazatele. Porota dále využívá při  hodnocení informace o finalistech jako je jejich podnikatelský příběh či různé druhy společensky záslužných aktivi.

Záleží nám na odborném výběru finalistů, a proto jsme u nominovaných transparentních společností s českými majiteli nejdříve provedli hodnocení úrovně jejich hospodaření formou výpočtu Indexu Cribis, který vychází z údajů v účetních závěrkách doplněných o důležité nefinanční ukazatele. Následně proběhlo hodnocení poroty využívající navíc další informace o finalistech jako je jejich podnikatelský příběh či různé druhy společensky záslužných aktivit,“ upřesnil Pavel Finger, místopředseda představenstva odborného garanta soutěže společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Pro více informací kontaktujte prosím:

Veronika Skuhrovcová, v.skuhrovcova@strl.cz, +420 734 753 095

Diplom OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ Ústeckého kraje 3. místo

Předávání OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ