Modernizace technologického vybavení žadatele

Ing. Jan Špatka, Ph.D., – interview
1.6.2017
STROJÍRNA LITVÍNOV NA DRINTECU 2017
25.9.2017

Modernizace technologického vybavení žadatele

Program Technologie, číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006454

Předmětem projektu je pořízení vodorovného frézovacího stroje, vertikálního obráběcího centra, elektroerozivní drátové řezačky, jedno nosníkového mostového jeřábu a automatické pásové pily CNC 360 dvousloupové.

Jejich pořízením dojde k doplnění a modernizaci technologického vybavení žadatele, ke zvýšení efektivity výrobních operací, snížení množství kooperací, zvýšení přidané hodnoty produkce, zvýšení obratu a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele.

Projekt je v souladu s cílem programu a to zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP.