Strojírna Litvínov spol. s r.o.

Profil společnosti

Jsme stabilní česká společnost, která působí ve strojním průmyslu od roku 1999. Specializujeme se na konvenční a CNC obrábění kovů do 25 tun a od roku 2001 také na vývoj a výrobu axiálních ventilátorů. Následně, v roce 2008 zahájila činnost naše divize aerodynamických tunelů. Vyvíjíme a dodáváme technologii pro simulátory volných pádů a ve světovém měřítku jsme jeden ze tří výrobců této technologie. V roce 2010 jsme založili stavební divizi, která realizuje dodávky našich projektů na klíč. Počátkem roku 2014 zahájila činnost projekční a konstrukční kancelář a v čele s týmem odborníků zajišťuje podporu našich činností. V roce 2015 jsme rozšířili business portfolio o divizi pivovary a ve spolupráci s projekční a stavební divizí dodáváme pivovary ve výrobním programu 10, 15, 20, 30 hl. Dále provádíme montáže technologických zařízení, strojní údržbu, renovace strojních dílců, výrobu svařenců, svařování WIG-TIG, MAG (CO2) a zhotovujeme projektovou i výrobní dokumentaci.

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Provádíme konvenční obrábění rotačních dílů do průměru 1000 mm a délky 5000 mm. Dále realizujeme CNC obrábění rotačních dílů do průměru 500 mm a 2000 mm délky. Tříosé a pětiosé CNC frézování a vrtání dílců do hmotnosti 20 tun na frézkách, horizontálních vyvrtávačkách a portálovém frézovacím centru. Provádíme také broušení dílů na kulato a na plocho.

Další informace

AERODYNAMICKÉ TUNELY

Jako jeden z mála výrobců na světě se zabýváme vývojem, výrobou a instalací vertikálních aerodynamických tunelů pro účely zábavy a sportu zvané bodyflying. V rámci divize řešíme i výrobou horizontálních aerodynamických tunelů pro účely výzkumu a vývoje. Technologie vertikálních aerodynamických tunelů, které dodáváme jako simulátor volného pádu, se řadí mezi nejlepší a nejkvalitnější na světě vůbec.

Další informace

STAVEBNÍ ČINNOST

Činnosti stavební divize zahrnují realizace pozemních staveb, včetně zemních prací a zakládání staticky náročných objektů (piloty). Provádíme komplexní realizace staveb pro bydlení, občanských staveb a průmyslových budov (výrobních haly a skladovací objekty). Divize realizuje stavby a stavební úpravy vyplývající z činností ostatních divizí společnosti.

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY

Navrhujeme a vyrábíme axiální ventilátory do různých provozů, přičemž majoritní část naší produkce axiálních ventilátorů se zaměřuje na ventilátory větších průměrů (od cca 1500 do 4000 mm). Jako příklady lze uvést ventilátory pro chlazení technologické vody v chladicích věžích, ventilátory pro nucenou výměnu vzduchu v průmyslu anebo pro uzavřené dopravní cesty (silniční tunely), kde je kladen důraz na životnost a spolehlivost.

Další informace

PROJEKCE, KONSTRUKCE

Divize zajišťuje projekční a konstrukční podporu činností ostatních divizí.

DĚLENÍ A TVÁŘENÍ MATERIÁLŮ

Další informace